Archives for the month of: April, 2013

woning-paesens1

Paul Sijtsma begint in 2008 onderzoek te doen naar zijn voorouders en is sindsdien niet meer gestopt. Naast namen, feiten en data brengen de archiefstukken keer op keer nieuwe ontdekkingen aan het licht. Erfenissen, armenkoloniën en het vreemdelingenlegioen. Emigranten, boeren en pandjesbazen. Foute familie en verzetsleden. Het kan allemaal in de beste families voor komen. Met deze publicatie brengt de auteur niet alleen zijn eigen stambomen in kaart, maar inspireert de lezer op zoek te gaan naar de verrassingen die alle voorouders te delen hebben.

Informatie over de uitgave staat bij ‘Bestelinfo’.

.

Advertisements

antiegerbens-vadergerbendoekes-lidmaat1668

Het manuscript is zo goed als gereed. De zoektocht natuurlijk nooit. Zo heb ik meer informatie gevonden over de ‘relatie‘ van mijn oudst bekende voorvader Haije Sijtses. Relatie, want een huwelijk tussen de Haije en Antie heb ik nog niet kunnen achterhalen. Antie was eerder wel getrouwd. Met ene Sippe Jans. Deze Sippe Jans was  in 1698 ‘bruiker‘ van de Mellema State bij Oostrum. Sippe is overleden in 1714 of 1715.  Uit de namen van de kinderen die het echtpaar kreeg heb ik achterhaald wie de ouders van Antie waren. Gerben Doekes en Syke Wouters. Antie is in Dokkum gedoopt op 23 januari 1668. Vader Gerben was schipper in die stad. Hij trad op 6 januari 1667 in het huwelijk met Syke zoals op de onderste afbeeldingen is te lezen. Het echtpaar is ruim een jaar later, op 22 november 1668 bij de Remonstrantse gemeente in Dokkum als lidmaat toegetreden. Gerben, zoals te zien op de bovenste afbeelding, tegelijkertijd met zijn in 1642 gedoopte broer Pieter Doekes, ook (groot-)schipper. Beiden zijn zonen van Doeke of Doucke Jans en een onbekende moeder.

Gerben Doeks Huwelijk