begraven-jan-verhaage-1804

Een heel andere stamlijn is die van de familie Verhagen. En die eindigt al redelijk snel; in 1795. In maart van dat jaar komen Jan Verhaage, Maria Stekhoven en één kind in Charlois wonen. Het kind heet Huibregt Verhagen. Deze Huibrecht trouwt later met Cornelia Molendijk en beiden zijn daarmee verre voorouders van mijn zoon Jens.

Pogingen om de stamlijn verder terug te vinden dan 1795 mislukken tot op heden. Wat weten we middels wel? Uit de huwelijkse bijlagen van Huibrecht en Cornelia leren we veel. Huibrecht kan geen geboorteakte overleggen. Ook kan hij niets vertellen over waar zijn ouders vandaan kwamen of wie zijn grootouders waren. Bij zijn huwelijk zijn de beide ouders inmiddels ook overleden. Huibrecht heeft geen enkele verdere bekende familie.

Volgens eigen zeggen en getuigen is hij in maart 1795 ‘8 weken oud’ in Charlois terechtgekomen. Als geboortedatum hanteert hij 17 januari 1795. En als geboorteplaats geeft hij bij de Militie Ouderkerk aan de Amstel op. Daar is echter niets te vinden. Ook niet in een ander Ouderkerk, aan de IJssel.

De moeder is al rond de 40 als Huibrecht ter wereld komt. Is het een ongelukje tijdens een toevallige ontmoeting? Daar wijst het verdere samenzijn tot de dood van vader Jan niet op.

Die overlijdt al in 1804. Daarvan is wel een akte. En uit die akte kennen we de naam Verhaage. Huibrecht is dan 9 jaar. Vader Jan is volgens de overlijdensakte 54 jaar en dus omstreeks 1750 geboren. De moeder van Huibrecht overlijdt in 1816, als Huibrecht 21 jaar is. Volgens haar overlijdensakte is Maria dan 61 jaar (geboren rond 1755). Beide ouders sterven in West-Barendrecht, maar hebben in de periode 1795 -1816 afwisselend in Charlois en Barendrecht gewoond.

Blijkbaar heeft zijn moeder nooit iets aan Huibrecht verteld over familie of afkomst. Althans, hij kan er niets over melden bij zijn huwelijk in 1832.

Huibrecht en Cornelia trouwen pas als Huibrecht 40 en Cornelia 29 jaar oud zijn. Dan hebben ze al wel 2 kinderen. Maria Verhagen is in 1827 en Willem Verhagen in 1829 geboren en de geboorteakten vermelden beide keren keurig dat Huibrecht ‘voornemens is in de echt te treden’ met Cornelia, de officiële moeder.

[Ze krijgen in totaal 4 kinderen: Maria, Willem, Jan en Teunis. Keurig vernoemd naar de grootouders: Maria en Jan naar de ouders van Huibrecht, Willem en Teunis naar de ouders van Cornelia. Van de vier zorgt alleen Willem voor verder nageslacht, de anderen overlijden al op jonge leeftijd.]

Dat is dus allemaal geregistreerd. Maar als ik of Jan Verhaage of Maria Stekhoven probeer te traceren kom ik niet verder. Er is geen huwelijk te vinden, en ook geen geboorten. Zoektochten rondom de mogelijke geboortejaren, met namen van Jan, Maria of Huibregt zelf, in de beschikbare online archieven levert wel vermoedens, maar die lopen allemaal dood. En dat is eigenlijk opvallend, want meestal is er toch wel één van de ouders terug te vinden.

Of toch?

maria-jaoba-stekhoven-23011756-leiden

In Leiden wordt op 23 januari 1756 Maria Jacoba Schuurman geboren (RK kerk, met aantekening dat vader niet katholiek is). Schuurman? Ja, maar haar moeder heet Cornelia Maria Stekhoven. Hmmm. Geen veel voorkomende naam… Stel dat Maria haar moeders naam is gaan voeren? Er is geen ander huwelijk of moederschap van Maria Jacoba te vinden. En geen overlijden. Het is dus een (farfetched) optie…

Verder zoekend blijkt de combinatie van achternamen geen vreemde te zijn. Jacob Schuurman en Cornelia Stekhoven zijn onderdeel van een bekende familie kwekers en bloemisten. En de kinderen worden in boeken steeds met beide achternamen genoemd: Schuurman (Schuurmans) Stekhoven. Die dubbele naam leeft tot op heden voort.  Maar ook  in die boeken kom ik ‘onze’ Maria nog niet terug. Het kan nog steeds dat deze Maria een onbekend pad is ingeslagen.

Een optie is te zoeken in notariële akten. Beide mogelijke ouders waren bemiddeld, dus er is zeker sprake van een testament. Dan is het de vraag of en in welke hoedanigheid Maria daarin voorkomt en of dat verdere aanknopingspunten oplevert voor de aanname dat dit ‘onze’ Maria is.

Het testament van Cornelia Stekhoven uit 1782 bij notaris P. Soetbrood handelt om ‘slechts’ 5 van de 10 geboren kinderen: Cornelia (getrouwd met J.J. Bachman), Hermanus, Christina, Jacobus en Elisabeth. Maria wordt niet genoemd. Is zij al overleden? In de begraafregisters van Leiden tussen 1756 en 1765 wordt ze niet genoemd. En ook tussen 1765 en 1782 niet. Broers Gerrit en Jacobus vind ik wel terug in de begraafregisters (hoewel de registratiedata  na 1782 liggen). Willem is niet te vinden en ook Maria blijft zoek…

Ook opvallend aan deze familie lijkt de overgang tussen Rooms-Katholiek en protestants te zijn: vader is protestants, moeder katholiek. De eerste kinderen worden katholiek gedoopt (ook Maria), latere kinderen protestants zo lijkt het.

[een slag om de arm: het kan nog dat ik twee gezinnen door elkaar haal, maar die hebben dan beiden exact dezelfde namen voor de ouders).

Advertisements