fragment-scheiding-haijesijdzes

Van mijn vroegste voorvader vind ik een opvallend document. In de autorisatieboeken van het Nedergerecht Dongeradeel zit een akte die de ‘scheijdinge van bed en tafel‘ aangeeft van Antie Gerbens en Haije Sijtses. Een akte opgemaakt op 28 juni 1725.

Wat weet ik tot nu toe van Antie en Haije?

Ze komen in 1715 voor bij de beschrijving van de nalatenschap van de eerdere man van Antie; Sippe Jans. Daaruit blijkt dat Antie nogal wat bezittingen erft. Ze is een vermogende vrouw.

In 1723 worden Hajie en Antie beschreven als inkomende lidmaten (‘van Oostrum’) bij de Hervormde gemeenschap in Dokkum.

Op 2 maart 1725 verkopen Antie en Haije een huis en hovinge te Dokkum. Ze worden beschreven als ‘egtelieden‘.

En in december 1750 is er een akte over de nalatenschap van Antie, waarin ze wordt opgevoerd als ‘weduwe tot wijlen Haije Sijtzes tot Ee‘.

Alles lijkt er dus op dat ze getrouwd waren tot aan het overlijden van Haije, ergens tussen 1748 en 1750 (in 1748 staat Haije nog genoemd als eigenaar van een woning in Ee).

Maar blijkbaar zijn ze in 1725 ook officieel overgegaan tot in ieder geval een boedelscheiding: een scheiding van bed en tafel betekent dat bezittingen, vermogen en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn. Het is nog geen volledige ontbinding van het huwelijk.

Een schriftelijk bewijs van het huwelijk zelf heb ik tot op heden niet gevonden. Dat moet ergens voor februari 1715 hebben plaatsgevonden.

 

Advertisements