louta-napoleon-uitsnede

In iedere stamboom zitten puzzels. In steeds wisselende gedaanten en gradaties. Zo kwam ik keer op keer– ook bij anderen- de namen Adam Louta en Helena van Putten tegen. En bij die twee namen hield het dan ook meteen weer op. Men is de namen ergens in een stamboom tegen gekomen en neemt ze over. Zonder te weten wie dit nu precies zijn. Het zijn de ouders van Maria-Louisa Louta, echtgenote van Pieter van der Vliet.

Maar de echte puzzel ligt bij die ouders: Adam en Helena. Adam blijkt een avonturier die de wereld doorkruist en onderwijl kennis heeft aan meer dan één vrouw. Tussendoor doet hij in een onrustige tijd dienst in het leger, of zelfs bij verschillende legers. Om een tip van de sluier op te lichten; Adam vecht onder andere mee in de beroemde Slag om Waterloo op zondag 18 juni 1815 (zie afbeelding). En Adam is niet alleen de vader van Maria-Louisa, maar van meer kinderen. Bij meer vrouwen verwekt, op verschillende continenten.  Adam lijkt een les van zijn vader te hebben geleerd: om zogenaamd spoorloos van de aardbodem te verdwijnen. Twee eeuwen later onthullen de archieven meer van zijn levensweg.

Dan Helena. Van Putte of van Putten volgens het geboorteregister van dochter Maria-Louisa. Die opgave is echter van vader Adam. En die had er wellicht baat bij om de naam van de moeder wat vaag te houden. Stelselmatige controle van de antecedenten was in die tijd niet de ‘usance‘. Ik vind de oplossing van deze puzzel in de papieren die mijn opa heeft nagelaten. Een puzzel die opa Van der Vliet zelf overigens niet heeft weten op te lossen. Als ik alle aanwijzingen combineer blijkt Helena in werkelijkheid anders te heten. En heeft ze een achtergrond in een veldwachtersfamilie uit Spijkenisse. Een achtergrond die aansluit bij die van haar schoonzoon; Pieter van der Vliet, zoon van een veldwachter.

De details van deze puzzels vind je in het manuscript.

De stamlijn van Adam Lout staat op werelate

Advertisements

japansedeken

Plaatsaanduidingen vind je vaak. Ook in inventarissen van boedels. Zo ook in een boedel uit februari 1750. Twintig Delftsblauwe stenen pannen.Vijf  Spaanse dekens. Een Japanse deken.

Een Japanse deken? Bestaan die? En wat doet zo’n deken in het Friese plaatsje Ee? En hoe komt zo’n deken daar in 1750?

Geen idee. Maar die deken was er wel. Hij staat keurig vermeldt in een inventarislijst. Die ‘tot sterfhuis van Antie Gerbens‘. ‘Weduwe tot wijlen Haije Sijtzes tot Ee‘. Mijn voorvader.

Maar het gaat hier om die deken. Helemaal uit Japan. Een land waar Nederlanders in 1600 voor het eerst voet aan wal zetten. En waar pas in 1609 door de VOC een handelspost werd opgezet. Honderdvijftg jaar later heeft een deken de duizenden kilometers overbrugd. En is ie terecht gekomen in een uithoek van het land. Op een boerderij bij Ee.

Misschien had Antie de deken gekregen van haar vader Gerben. Zou kunnen. Die vader was namelijk schipper in Dokkum. En waarschijnlijk net als z’n broer Pieter grootschipper. Stonden ze aan boord van een zeewaardig zeilschip. En voeren ze via de Ee en de Lauwerszee de Noordzee op. En verder. Naar het Noorden, richting Kopenhagen, Riga en Gdansk. Of het Zuiden, naar Franse, Spaanse en Portugese havens. En wellicht ook naar het Westen, de oceanen over naar de onbekende verre werelddelen.

Beide grootschippers hoeven zelf natuurlijk niet zo ver te zijn geweest. In de havens onderweg zijn ze genoeg andere schippers tegen gekomen. En in ieder geval handelswaar vanuit alle windstreken.

Zo zou die Japanse deken in Ee beland kunnen zijn.

woning-paesens1

Paul Sijtsma begint in 2008 onderzoek te doen naar zijn voorouders en is sindsdien niet meer gestopt. Naast namen, feiten en data brengen de archiefstukken keer op keer nieuwe ontdekkingen aan het licht. Erfenissen, armenkoloniën en het vreemdelingenlegioen. Emigranten, boeren en pandjesbazen. Foute familie en verzetsleden. Het kan allemaal in de beste families voor komen. Met deze publicatie brengt de auteur niet alleen zijn eigen stambomen in kaart, maar inspireert de lezer op zoek te gaan naar de verrassingen die alle voorouders te delen hebben.

Informatie over de uitgave staat bij ‘Bestelinfo’.

.

antiegerbens-vadergerbendoekes-lidmaat1668

Het manuscript is zo goed als gereed. De zoektocht natuurlijk nooit. Zo heb ik meer informatie gevonden over de ‘relatie‘ van mijn oudst bekende voorvader Haije Sijtses. Relatie, want een huwelijk tussen de Haije en Antie heb ik nog niet kunnen achterhalen. Antie was eerder wel getrouwd. Met ene Sippe Jans. Deze Sippe Jans was  in 1698 ‘bruiker‘ van de Mellema State bij Oostrum. Sippe is overleden in 1714 of 1715.  Uit de namen van de kinderen die het echtpaar kreeg heb ik achterhaald wie de ouders van Antie waren. Gerben Doekes en Syke Wouters. Antie is in Dokkum gedoopt op 23 januari 1668. Vader Gerben was schipper in die stad. Hij trad op 6 januari 1667 in het huwelijk met Syke zoals op de onderste afbeeldingen is te lezen. Het echtpaar is ruim een jaar later, op 22 november 1668 bij de Remonstrantse gemeente in Dokkum als lidmaat toegetreden. Gerben, zoals te zien op de bovenste afbeelding, tegelijkertijd met zijn in 1642 gedoopte broer Pieter Doekes, ook (groot-)schipper. Beiden zijn zonen van Doeke of Doucke Jans en een onbekende moeder.

Gerben Doeks Huwelijk